Home
XXXIV Rajd rowerowy
Wpisany przez Izabela Mazińska   
sobota, 25 maja 2019 08:09

W niedzielę 19 maja odbył się kolejny, 34 już rajd rowerowy podczas którego nasz przewodnik dr Stanisław Tyc zaprosił nas do zwiedzania południowo-zachodniej części gminy. Tym samym trasa rajdu wiodła przez Nową Wieś, Mogowo do Czajek, gdzie dowiedzieliśmy się z ust naszego prelegenta, że jest to stara szlachecka wieś o średniowiecznym rodowodzie. W pierwszej połowie XIX wieku jej właścicielem był Grzegorz Damięcki herbu Dąbrowa. W 1840 roku powstała tu gmina Czajki, w skład której wchodziły takie wsie jak Pieścirogi, Olszany, Budy Pieścirowskie, Pieścirogi, Morgi, Kossewo, Konary, Chlebiotki, Wymysły i Łyczno stanowiące własność Hilarego Ostrowskiego marszałka szlachty gubernii płockiej. Miało to ścisły związek z piastowaną godnością, ponieważ gmina Czajki przynależała do obwodu płońskiego gubernii płockiej. Podczas wojny północnej w czerwcu 1703 roku koncentrowały się tu oddziały sasko-litewskie feldmarszałka Steinau i strażnika litewskiego Pocieja. W 1806 roku podczas I wojny polskiej stacjonowały tu oddziały francuskie m.in. 20 Pułk Dragonów generała Lassala. Mowa była także o przedwojennych właścicielach majątku ziemskiego Czajki czyli braciach Reszke i ich postawie wobec władz okupacyjnych podczas II wojny światowej.
Po wysłuchaniu informacji oraz pokrzepieniu sił słodkim batonikiem, peleton ruszył w kierunku wsi Leonówka, gdzie przywitała nas pani sołtys Urszula Kruszewska, która w skrócie przybliżyła nam historię miejscowości i przydrożnej kapliczki oraz etymologię nazwy. Dalej wyruszyliśmy do wsi Toruń Dworski, po drodze mijając dawną wieś Majdan, która dzisiaj funkcjonuje w strukturach Torunia. W Toruniu Dworskim powitał nas sołtys- pan Krzysztof Rzepiński, który pochodzi z Ostrołęki,  a przekazał nam wiele informacji o wsi, którą obecnie reprezentuje. Pan dyrektor natomiast uzupełnił wypowiedź o to, że założycielami Torunia Dworskiego byli dwaj bracia Dawid i Chaim Toruńczykowie, którzy wycięli duży kompleks leśny znajdujący się w tym miejscu i pozyskane w ten sposób grunty sprzedawali kolonistom. Po uwłaszczeniu chłopów w 1864 roku z części gruntów Torunia Dworskiego utworzono wieś Toruń Włościański.
Następnie wśród bajecznie  kwitnących rzepaków, w pełnej krasie majowej aury pojechaliśmy przez Miękoszyn do wsi Dębinki. Tam gorąco  przywitał nas nowo wybrany sołtys – pan Mirosław Kasiak z małżonką i synkiem Antosiem, który zaprosił uczestników wyprawy do niezwykle urokliwego zakątka w głębi lasu, gdzie na wstępie wysłuchaliśmy garści historii o tej wsi. Dębinki to również stara szlachecka wieś, która wydała co najmniej dwie nietuzinkowe postaci. W tej wsi m. in. urodził się Jan Jankowski żyjący w latach 1551-1601, który wstąpił do zakonu jezuitów , następnie został rektorem Kolegium Jezuickiego w Pułtusku, a potem we Wilnie. W Dębinkach urodził się również w 1811 roku Aleksander Napoleon Dybowski, syn właściciela wsi, który był później uczestnikiem powstania listopadowego i działaczem emigracyjnym we Francji i Anglii, gdzie opublikował kilka prac naukowych o tematyce politycznej. Od schyłku XVIII wieku wieś Dębinki była skupiskiem ludności niemieckiej ściągniętej tu w ramach pruskiej kolonizacji. W okresie II RP około połowę mieszkańców stanowili Niemcy, stąd też została zlokalizowana tam szkoła , w której obok Polaków kształciła się również młodzież  o niemieckiej proweniencji.
Po wysłuchaniu historycznych informacji  przystąpiliśmy do pieczenia kiełbasek, które w tym niezwykłym miejscu smakowały wybornie.
Na następny rajd zapraszamy 23 czerwca, tym razem o godz. 10-tej. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zapisy telefoniczne 23 69 12  552 Zapraszamy serdecznie.